Skal flere ta i bruk sykkelen må sykkelveinettet bli utbygd slik at folk kan komme seg sikkert rundt i trafikken med sykkel.

Flere kvinner enn menn mener det er viktig å satse mer på sykkelveier. 56 prosent av de spurte kvinnene mener det er svært viktig å satse mer på sykkelveier, mens 46 prosent av mennene svarte det samme.

- Kvinner er generelt mer opptatt av sikkerhet for myke trafikanter. Antagelig spiller nok trafikksikkerheten for barn på sykkel inn når flere kvinner mener at økt satsing på sykkelveier er svært viktig, sier Sagedal.

Hva slags bilmerke man eier skiller også hvem som mest positiv til økt satsing på sykkelveier. De som kjører koreanske og japanske bilmerker synes det er viktigere å satse mer på sykkelveier enn de som kjører europeiske biler.