Magnhild Meltveit Kleppa har gjort mye positivt for å få norsk samferdselspolitikk på rett kjøl. Særlig arbeidet for å kartlegge alternative finansieringsløsninger og få ned planleggingstiden for samferdselsprosjekter, er avgjørende for å få på plass den samferdselsinfrastrukturen fremtidige generasjoner er avhengige av.

- Vi er ikke i mål med dette viktige arbeidet. Nå er det avgjørende at den nye samferdselsministeren fortsetter i samme spor slik at Norge får løsninger som er gode. Samarbeidet med Kleppa har vært godt, og jeg håper vi får et minst like godt samarbeid med den nye samferdselsministeren, sier Stig Skjøstad.