I 2010 meldte NAF fra til Konkurransetilsynet om uklare garantivilkår fra bilprodusenter og -importører.

- Det var en rekke saker fra NAF-medlemmer som viste at her var det behov for en avklaring, sier Skjøstad.

Mandag 2. september kom endelig rapporten fra Konkurransetilsynet og konklusjonene er helt i tråd med det NAF hele tiden har ment. Arbeid som bileier selv har betalt for og som er utført i henhold til bilprodusentens retningslinjer, skal ikke gå ut over garantien.

- For oss er den viktigste avklaringen at også rustgarantien opprettholdes selv om bileieren har valgt et uavhengig verksted til å utføre rutinemessig rustkontroll. Her har uklarhetene vært størst, mener Stig Skjøstad.

Konkurransetilsynet er klare på at så lenge det brukes reservedeler som er av tilsvarende kvalitet som bilprodusentens varemerke, skal garantien opprettholdes. I tillegg må bileier følge bilprodusentens vedlikeholdsprogram, dokumentere alt arbeid som er utført, passe på at vedlikehold og reparasjoner blir fagmessig utført og at det verkstedet man bruker er offentlig godkjent. Både de uavhengige verkstedene og merkeverkstedene kan oppfylle disse kravene.

- Det er ikke nødvendig å velge merkeverksted bare for å være på den sikre siden. Dette gjelder både i forhold til de utvidede rustgarantiene og nybilgarantien, sier Stig Skjøstad. - Den viktigste presiseringen i rapporten fra Konkurransetilsynet er at det blir slått fast at forbrukeren har en valgrett, fortsetter han.

NAF anbefaler forbrukere til å sjekke priser med flere verksteder, både merkeverksteder og uavhengige. Det er kun utbedringer av eventuelle feil og skader som dekkes av garantien, som skal utføres på et merkeverksted.