Befolkningsundersøkelsen er gjort av TNS Gallup for NAF. I tillegg til en rekke spørsmål knyttet til folks hverdagsreiser, har vi stilt spørsmål om hva man gjør under hverdagsreisen. Svarene viser at 17 prosent av oss liker å se på andre og gjette hva de driver med, og så mange som 32 prosent av de som reiser kollektivt bruker reisetiden på dette.

Kvinnene er også nysgjerrige, selv om de blir slått av menn. Også for kvinnene er det et flertall av de unge som bruker tiden på dette. To av ti menn observerer andre på sin hverdagsreise, mens 15 prosent av kvinnene gjør det. En tredjedel av begge kjønn i aldersgruppen 15-29 år oppgir at de bruker hverdagsreisen til å stirre på naboen og gjette hva slags type menneske de er.

- Majoriteten av de som observerer andre under hverdagsreisen, bor også i bofellesskap i Oslo og Akershus. Så det er tydelig at unge mennesker i et område med relativt god kollektivtransport liker å bruke hverdagsreisen til å se på fremmede og gjette hva slags yrke, personlighet og bakgrunn de har, avslutter Nils Sødal.