Systemet med innfartsparkeringer som NAF foreslår, legger opp til rask, enkel og smidig overgang mellom bil og buss. Parkeringsplassene må ligge ved motorveienes påkjøringsfelt på vei inn til byen. Når folk har satt fra seg bilen, skal de fraktes med buss inn til trafikknutepunkter i byen. En full buss fjerner en kilometer bilkø.  

- Parkeringsplassene må være lett tilgjengelig langs hovedveiene. Skilt må vise sanntidsinformasjon om tidsbruk med bil og buss. Da kan bilistene ta et valg der og da om de vil hoppe på bussen som kjører i sammenhengende kollektivfelt inn til byen, sier Sagedal.

Næringslivet og trafikantene taper i dag rundt 20 millioner kroner daglig grunnet dårlig flyt på veiene og denne summen vil bare øke ved forventet trafikkvekst. Derfor bør det skje noe raskt.

Innfartsparkeringene alene løser ikke utfordringene for å bli kvitt køene inn og ut av Oslo. Skal man lykkes med å unngå fullstendig trafikk-infarkt i hovedstaden, må flere tyngre tiltak dra i samme retning.- Vi er avhengig av Intercity-tog og ny tog- og t-banetunnel i Oslo i tillegg til vårt innfartsparkeringsforslag, mener Sagedal.

I 2050 vil det være 47 prosent flere biler i Akershus og 64 prosent i Oslo. I tillegg er det ventet at tungtransporten på vei vil øke med 84 prosent i Akershus og 89 prosent i Oslo i samme periode.

 - Alle prognoser viser at her må det handles og det må skje nå. Oslo og Akershus kan ikke ta dette løftet alene. Staten må inn med penger hvis vi skal unngå kollaps i trafikksystemet, advarer Inger Elisabeth Sagedal.