Skal reklamasjoner for mislykkede reparasjoner være gyldige selv om reklamasjonsfristen på fem år er utløpt? Det var det store spørsmålet før saken om bilrust-reklamasjon ble ført i Høyesterett 6. juni.

Bilforhandleren Star Autoco utbedret i 2006 rustskader på NAF-medlemmets Mercedes. Medlemmet betalte ikke for utbedringen, da den ble utført som et reklamasjonsarbeide. Alle fire dører ble utbedret og bakluka skiftet. I 2009 dukket rusten frem igjen på alle fire dørene, mens bakluka som ble byttet ut i 2006, var rustfri. NAF-medlemmet valgte å reklamere på jobben som ble gjort i 2006, men Star Autoco viste til at reklamasjonstiden var gått ut. Saken havnet i Oslo tingrett som konkluderte med at reklamasjonen sto seg til tross for at reklamasjonsfristen var gått ut. Dette fordi det tar tid før rusten kommer tilbake og man får bevist at utbedringsarbeidet er dårlig utført. Lagmannsretten opprettholdt tingrettens konklusjon. Star Autoco anket lagmannsrettens dom og dermed var det opp til landets øverste rettsinstans å avgjøre saken.

Det var NAFs advokat Jens Christian Riege som førte saken på vegne av NAF-medlemmet, Bror Steiner.

- Vi er veldig fornøyde med å vinne frem, og med å ha fått en viktig avklaring, sier advokat Jens Christian Riege.