Bilforhandleren Star Autoco utbedret i 2006 rustskader på NAF-medlemmets Mercedes. Medlemmet betalte ikke for utbedringen, da den ble utført som et reklamasjonsarbeide. Alle fire dører ble utbedret og bakluka skiftet. I 2009 dukket rusten frem igjen på alle fire dørene, mens bakluka som ble byttet ut i 2006, var rustfri. NAF-medlemmet valgte å reklamere på jobben som ble gjort i 2006, men Star Autoco viste til at reklamasjonstiden var gått ut. Saken havnet i Oslo tingrett som konkluderte med at reklamasjonen sto seg til tross for at reklamasjonsfristen var gått ut. Dette fordi det tar tid før rusten kommer tilbake og man får bevist at utbedringsarbeidet er dårlig utført. Lagmannsretten opprettholdt tingrettens konklusjon.

Star Autoco valgte å anke lagmannsrettens dom. Derfor er det nå landets øverste rettsinstans som skal avgjøre denne prinsipielt viktige saken. I dag har forbrukerkjøpsloven en reklamasjonsfrist på fem år for varer som er ment å vare lenge, så som biler, båter og hvitevarer. Men loven sier ikke noe om hva som gjelder ved mangelfulle utbedringer som er gjort i reklamasjonstiden.

- Det er viktig med en avklaring. Dersom NAF vinner frem, vil dette få store konsekvenser for norske forbrukeres rettigheter, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

NAFs advokater har bistått medlemmet hele veien i rettssystemet. Det er første gang NAF er i Høyesterett med en sak.