– Vi er glad for at lagmannsretten konkluderer på samme måte som tingretten. Dette er en viktig prinsippsak for våre medlemmer og norske forbrukere, sier Ine Jortun, advokat i NAF, som førte saken for NAF-medlemmet.

Bilforhandleren Star Autoco fikk i 2006 utbedret rustskader på NAF-medlemmets Mercedes. Medlemmet betalte ikke for utbedringen, da den ble utført som et reklamasjonsarbeide. Alle fire dører ble utbedret og bakluka skiftet.

I 2009 dukket rusten frem igjen på alle fire dørene, mens bakluka som ble byttet ut i 2006, var rustfri.

NAF-medlemmet valgte å reklamere på jobben som ble gjort i 2006, men Star Autoco viste til at reklamasjonstiden var gått ut. Saken havnet i Oslo tingrett som 9. juni 2011 konkluderte med at reklamasjonen sto seg til tross for at reklamasjonsfristen var gått ut. Dette fordi det tar tid før rusten kommer tilbake og man får bevist at utbedringsarbeidet er dårlig utført.

Star Autoco anket saken og 1. november avsa Borgarting lagmannsrett dom i saken. NAF-medlemmet fikk igjen medhold i at rustskadene skal utbedres.

- Vi er glade for at lagmannsretten stadfestet tingrettens dom og opprettholdt konklusjonen. Saken viser at forbrukerkjøpsloven gir norske forbrukere god beskyttelse, sier Jortun.

Blir dommen stående, må Star Autoco Lørenskog AS utbedre rust på alle fire dørene på NAF-medlemmets Mercedes C180. Om Star Autoco velger å anke, vil NAF fortsatt bistå medlemmet i saken.