– Dette er bedre enn landsgjennomsnittet og viser at NAF-medlemmer er mer enn kun bilister, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Til tross for et klima med mye variabelt vær, er det NAF-medlemmer i Nordland som sykler mest daglig (9,8 prosent). Rett bak dem følger sogningene (9,1 prosent).

- Det er gledelig at fylker med store avstander og spredt bebyggelse, er best til å bruke sykkel. Nesten dobbelt så mange sykler daglig i Nordland sammenlignet med Oslo. Det er overraskende, sier Sagedal.

Selv om NAF-medlemmer ligger over landsgjennomsnittet i bruk av sykkel, er det noen fylker der sykkelbruken er lav. Møre og Romsdal skiller seg ut med kun 0,8 prosent NAF-medlemmer som bruker sykkelen daglig. Dette henger sammen med at dette fylket topper bilbruken med 80,3 prosent som bruker bilen daglig.

- Vi er opptatt av at alle alltid skal kunne reise sikkert og miljøvennlig. Da er sykkel et viktig transportmiddel. Våre medlemmer er flinke til å bruke sykkel som er bra både for helsen og miljøet, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.