- Klimakravene fra opposisjonen er musikk i våre ører og helt i tråd det med det NAF har spilt inn ved flere anledninger. Nå må et nytt klimaforlik på plass som sikrer forutsigbarhet uavhengig av hvem som sitter i regjering, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

Alle kravene til opposisjonen er i tråd med NAFs politikk. Gjennom forslag til nye bilavgifter har NAF lenge jobbet for en fornying av bilparken gjennom redusert engangsavgift.

En storstilt kollektivsatsing i byene og utbygging av InterCity-triangelet er helt avgjørende for å håndtere befolkningsvekst, klimautfordringer og  behov for god mobilitet. Uten forutsigbarhet for nullutslippsbiler, kan ikke den stille revolusjonen fra fossilt drivstoff til nullutslipp fortsette.

- Det som er bra i opposisjonens forslag er at de tidfester og forplikter. I klimameldingen er dette en mangel. Vi håper kravene kommer med i et nytt klimaforlik slik at vi løser både klima- og transportutfordringene, avslutter Skjøstad.