– Overraskelsen i statistikken er Toyota som kommer svakt ut med flere modeller, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

- NAF ønsker med dette å gi forbrukerne en pekepinn på om det er visse bilmerker og modeller som stanser mer enn andre under norske forhold. Stoppstatistikken sier noe om de feilene som medfører at bilen stopper og man får behov for veihjelp, kommenterer Engebretsen.

Toyota kommer svakt ut med flere modeller.
Seierspallen i stoppstatistikken ble inntatt av henholdsvis Mercedes E-klasse, Suzuki Vitara og Audi A4.

Et overraskende funn er at Toyota Yaris er blant bilene med hyppigste nødstopp. Også Toyota Rav4 og Corolla kommer langt ned på lista. De tre plassene i bunnen av de 48 bilmodellene som er med i statistikken er fra bunnen Renault Laguna, Saab 9-3/9-5 og Ford S-max.

- Vi har vektet for kjøretøybestand, kjørelengde og alder i analysene våre. Det er på denne måten vi kan se om enkelte modeller er mer utsatt for stopp langs veiene enn andre, sier Jan Ivar Engebretsen.

Flere biltyper brukes til småkjøring
Det statistikken ikke sier noe om er hvilke faktorer som gjør at bilene trenger hjelp. Det kan hende at eierne av enkelte bilmerker er flinkere til å vedlikeholde bilen sin enn eierne av andre merker. Det kan hende at det er forskjell på eierne av ulike bilmerker med tanke på å følge opp vedlikeholdsprogrammer. Statistikken kan heller ikke si noe om alvorlighetsgraden og hvilke kostnader bileierne har.

- NAF er klar over at en del biltyper brukes til mye småkjøring og dermed kan være mer utsatt for startproblemer pga strøm/batteri enn snittet, bemerker Jan Ivar Engebretsen.