– Dette er et naturlig samarbeid i og med at de daglige arbeidsreisene, og næringslivets transporter foregår på det samme veinettet, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

Nylig ble boken overrakt til lederen for Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité Knut Arild Hareide, (KrF). Han ga da uttrykk for at samarbeidet mellom NAF og Norsk Industri er spennende og så frem til å lese boken.

– Vi har valgt å gi en kort innføring i aktuelle problemstillinger innen utvalgte vei- og trafikkrelaterte temaer. Boken er ment som et oppslagsverk til de som ønsker faktakunnskap om samferdsel. Vi håper at boken vil bidra til å danne et felles grunnlag for en konstruktiv samferdselsdebatt, sier Stein Lier- Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Organisasjonene bistår de enkelte medlemmer i de konkrete saker de trenger løst, samtidig som organisasjonene bestreber seg på å være deres talsmann overfor bransjer og myndigheter når det gjelder samferdselspolitikk, trafikksikkerhet, veiutbygging og avgiftsspørsmål.

Noe av det mest synlige er drift og vedlikehold av veiene i Norge. Dette skal sørge for god og sikker fremkommelighet både sommer og vinter. Det er viktig å sikre god fremkommelighet i alle deler av landet for å bidra til velferdsutvikling, bosetting og næringslivsutvikling, sier Lier- Hansen.

Den nye boken om samferdsel er NAFs og Norsk Industri sitt bidrag til å gjøre kunnskapen om veinettet og trafikkrelaterte tema lettere tilgjengelig for riks- og lokalpolitikere, tillitsvalgte, bedriftsledere og forbrukere. Faktagrunnlaget er stort og hentet fra mange ulike kilder.

Redaktør av boken er Jo Eirik Frøise. Han er fagsjef for transport og logistikk i Norsk Industri.