Torsdag 18. oktober markeres den årlige refleksdagen over hele landet. Målet for NAF er å få flere til å bruke refleks. Utviklingen de siste årene har vært positiv, men likevel er det alt for få som bruker refleks.

- Over 90 prosent bruker bilbelte, og målet må være at like mange bruker refleks. Det gjelder å få inn dette som en naturlig del når man skal ut å gå i mørket, sier Sagedal. – Refleks er også like viktig i byene der det er gatebelysning som langs mørke landeveier, fortsetter hun.

2,2 millioner bilførere og bilpassasjerer har opplevd å nesten kjøre på en fotgjenger de ikke kunne se i mørket. En bilfører som bruker nærlys, vil vanskelig oppfatte en gående uten refleks på en avstand på om lag 30 meter. Det betyr at bilføreren da har to sekunder på å reagere dersom farten er 50 km/t og 3,5 sekunder i 30 km/t.

- Litt uoppmerksomhet eller motlys fra møtende trafikk, gjør at bilføreren ikke ser den gående i det hele tatt, advarer Inger Elisabeth Sagedal.

Tallene blir ganske annerledes ved bruk av refleks. Da vil bilføreren oppdage den gående på 150 meters avstand ved bruk av nærlys. Dette gir 10 sekunder å reagere på ved 50 km/t og 18 sekunder ved 30 km/t.

- Tallene er klare. Bruk av refleks er forskjell på liv og død, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.