- Honda-importøren opplyser ikke sine kunder om denne svakheten, og skal bileieren få rustangrepet dekket, må den årlige rustkontrollen være tatt som beskrevet i serviceheftet til Honda, sier Vigdis Svennungsen, leder for NAF Advokat.

I den tekniske informasjonen fra Honda-importøren om modellen CR-V kommer det frem at det på enkelte biler kan forekomme synlig rust på bakluka. Rusten viser seg som bobler i lakken. Det kan også komme rust i området ved «griplisten» som følge av at pakningen mellom listen og karosseriet har glidd ned. Dette dekker importøren hvis bileieren har gjennomført den årlige rustkontrollen.

Rust i området bak skiltet som følge av gnisning mellom skiltplate og karosseri er ikke lett å oppdage for bileieren. Dette mener Honda skyldes feilmontert skiltplate, og skal henvises til forhandleren. Her må også bileieren ha gjennomført den årlige rustkontrollen.

Svennungsen mener eierne av de aktuelle årsmodellene må bli opplyst om rustfaren.

- Honda er kjent med at rust på bakluka er et problem, og vi mener at de må informere de som har denne type bil. Det må i hvert fall være et minimum at eiere av biler som kommer inn til service får nødvendige opplysninger, sier Svennungsen.

Bakluker på denne type bil er generelt sett utsatt for rust, og rust som dette vil kunne anses som en mangel i henhold til forbrukerkjøpsloven.

- Ved kjøp av bil vil det i de fleste forbrukerkjøp være fem års reklamasjonsrett. Fristen gjelder fra kjøpstidspunktet, noe som også gjelder for kjøp av bruktbil.

- Så selv om garantien er utløpt vil man fremdeles kunne ha rettigheter i henhold til loven, sier Svennungsen.