Motorveiene regnes blant de sikreste veiene, og gir en bekvem og effektiv kjøring med god flyt. Likevel kreves det maksimal oppmerksomhet av sjåføren - det gjelder å bruke speil, øyne og ører.

– Det er viktig å holde god avstand når du kjører på motorveier enten du er i Norge eller i utlandet. Jo høyere hastighet, desto større avstand må du ha til kjøretøyet foran. Tre-sekunders regelen gir 80 meter ved 100 km/t. Holder du deg godt til høyre i kjørebanen uansett antall filer, bidrar du til bedre plass og flyt i trafikken, sier Bergerud.

Kjører du på tyske motorveier i sommer er det ekstra viktig at du følger med i speilene, da du fort kan bli innhentet av lynraske biler opp mot 200 km/t. Bergerud påpeker at skal du ta en forbikjøring, ikke bli liggende i venstre felt - det skal bare brukes til forbikjøringer når veien er klar, uansett om du er i Norge eller i utlandet.

Det er ikke tillatt med forbikjøring til høyre med unntak for kork og kødannelse i alle filer, da kan du kjøre forbi i høyre fil. Skulle det skje at det plutselig blir kø eller full stopp på motorveien, er det fornuftig å varsle bilene bak ved å sette på varselblinkene. Denne måten å varsle på en ganske vanlig nedover i Europa.

– Ved køkjøring er det ekstra viktig å holde god avstand. Vær også oppmerksom på værforandringer. Særlig vannplaning, tåke og plutselig glatt veibane forårsaker mange ulykker. Da bør farten senkes, og trafikken følges, sier Bergerud.

Ved avkjørsler, inn- og utkjøring fra bensinstasjoner og rasteplasser samt ved veiarbeid bør du være ekstra oppmerksom.

– Sett ned farten slik at du kan lese skilt, uten å være til hinder for trafikken. Slik unngår du å kjøre feil, avslutter Bergerud.

NAF har utarbeidet en liste med råd om hvordan du skal kjøre trygt og effektivt på motorveier. Se tips for kjøring på motorvei.