– Dette viser at folk tar utfordringene om transport inn og ut av storbyene på alvor. Nå må Nasjonal transportplan følge opp med skikkelig satsing slik lekkasjene tilsier, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Det er sørlendingene og telemarkingene som er mest villige til å bytte fra bil til kollektiv. 43 prosent av disse sier de vil gjøre det om tilbudet blir bedre.

Oslo skiller seg ut ved at det allerede er en høy andel av kollektivbrukere. I hovedstaden er det i følge vår undersøkelse 69 prosent som allerede bruker kollektivtransport. Likevel er det 15 prosent som sier de er villige til å bytte over dersom tilbudet blir bedre.

- Dette viser at det er mulig å få en enormt stor del av trafikantene i våre større byer til å bruke kollektivtransport, sier Sagedal.

Mer innfartsparkering en god løsning
NAF har utarbeidet en egen løsning for innfartsparkeringer der modellen er at det bygges ut parkeringsplasser langs hovedveiene inn mot byene. Fra parkeringsplassene vil det gå busser inn til byen i sammen hengende kollektivfelt. Med denne modellen er det enklere å ta et valg på vei til jobben.

- At halvparten av de spurte i vår undersøkelse mener dette er en viktig løsning, gleder oss. I tillegg er det 42 prosent som vil gå over til kollektiv hvis de kunne bruke innfartsparkeringene langs hovedveiene, sier Sagedal.

Undersøkelsen er en omnibus-undersøkelse utført av Norstat for NAF.