Selv om en strykstatistikk ikke gir et helhetlig bilde av hvordan kjøreskolen gir opplæring, vil det over tid kunne gi en indikasjon på kvaliteten i opplæringsarbeidet. Kjøreskoler som har høyere strykprosent enn andre, kan forklares med lokale forhold. I disse tilfellene kan statistikken brukes til å sammenligne kjøreskolene som ligger innenfor samme geografiske område.

- NAF ønsker at Vegdirektoratet tilgjengeliggjør strykstatistikk for kjøreskolene, slik at man som forbruker skal kunne ha bedre grunnlag for valg av kjøreskole, sier Sagedal.

Det finnes ingen listepris på kjøretimer i dag, og det er opp til kjøreskolene selv å fastsette hva det skal koste. Mange vil derfor velge kjøreskole ut ifra pris, noe som kan føre til at valget faller på skoler der kvaliteten ikke står i høysetet.

- Strykstatistikk vil være en viktig faktor for de som skal ta førerkort, sier Inger Elisabeth Sagedal. - Pris, rykte og bekjentes erfaringer vil selvfølgelig også spille en rolle, fortsetter hun.

Rykter og spekulasjoner kan skape et skjevt bilde av mange kjøreskoler, noe som verken gagner kjøreskolene eller elevene. En offentlig strykstatistikk vil ta livet av rykter og spekulasjoner, og den kan være en motivasjon for kjøreskolene slik at disse bedrer sitt opplæringstilbud. Målet er best mulig kompetanse hos både kjørelærer og elev.