Sammenstøt med dyr er noe av det bilistene frykter i trafikken. Ifølge Hjorteviltregisteret kolliderte bil og elg i alt 2257 ganger i 2012. 1347 av disse elgene måtte bøte med livet. Sammenstøt mellom bil og rådyr skjedde 4502 ganger i fjor og 3997 rådyr ble drept. 1134 hjort var med i kollisjoner med bil hvor 902 hjort ble drept.

Tilsvarende tall for krasj mellom vilt og motorsykkel i fjor var syv drepte elg i åtte sammenstøt, fire drepte rådyr i syv kollisjoner og to drepte hjort i tre sammenstøt.

- Elgen er det største hjortedyret og er derfor den verste å treffe på for sjåføren. Elgpåkjørsler får ofte store konsekvenser og kan gjøre stor skade på både deg og bilen, sier Engebretsen. - Husk at selv om man holder fartsgrensen, så er det ikke gitt at man kjører aktsomt der det er elgfare, legger han til.

Faren for å møte elg på veiene i Norge er stor hele året, men faren er spesielt stor om høsten. Det er derfor viktig at vi som sjåfører er årvåkne.

- Elgen er oftere å se på og langs veiene særlig i grålysningen om morgenen og i skumringen på kvelden. Når du ser et fareskilt som viser stor elgfare, er det like viktig å se på underskiltet. Der står det hvor lang strekning du skal være ekstra påpasselig, sier Engebretsen.

 

NAF har følgende tips til landets sjåfører:

  • Vær oppmerksom – la GPS og mobiltelefon hvile mens du kjører.
  • Sveip med blikket slik at du får med deg eventuelle bevegelser i veikanten og refleksjon fra dyreøyne.
  • Viltet er generelt mer på vandring i skumringstimene morgen og ettermiddag, og mer på natten enn på dagen.
  • Hjortevilt går gjerne i små familieflokker på vinteren. Ser du ett dyr, brems ned og vær oppmerksom på at det kan komme flere.
  • Vær forberedt på at dyret kan begynne å løpe foran bilen, spesielt ved høye brøytekanter. Senk farten og ikke stress dyret unødig. Forsøk å varsle andre biler dersom du observerer dyr i eller langs veien.
  • Sørg for riktig justerte lys på bilen og ikke vær en enøyd banditt.
  • Hold avstand til bilen foran.
  • Dersom sammenstøt synes uunngåelig – sikt bak dyret og brems ned så mye du kan. Om du kjører på et dyr som blir skadet, er det viktig å kontakte politiet. De vil igjen ta kontakt med det lokale viltnemd som har ansvaret for søk og avlivning av skadde dyr.