– Det er gledelig å se at Vegvesenet nå gjør tiltak, og vi håper at de løser problemet denne gangen. Dessverre har ikke Vegvesenet vært like flinke til å informere om forbrukerens rettigheter i forbindelse med kreosotdrypp, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Hvor mange som har fått tjæredrypp på bilen sin, er det ingen som vet. Men siden problemet er på en strekning der gjennomgangstrafikken er stor, kan mange biler ha fått lakkskader. Erfaringsmessig har det vist seg vanskelig å få av kreosoten.

Et eksempel på dette er en bileier som kort tid etter å ha fått kreosot på bilen fra broen på E6 prøvde å vaske den vekk med avfettingsvæske. Det mørke ytre laget ble borte, men en lysebrun hinne satt igjen i lakken. Bilen ble kjørt til merkeforhandler hvor de prøvde å bli kvitt kreosoten med forskjellige stoffer, men den lysebrune hinnen satt igjen i lakken.

Bilen ble overført til en oppretter og lakkavdelingen der prøvde med slipepapir med korning 600 for å få fjernet stoffet uten å måtte lakkere. Dette fungerte heller ikke. Resultatet ble at fremre støtfanger og C-stolpen på venstre side av bilen måtte slipes ned og lakkeres.

- Det har vist seg i flere tilfeller at kreosoten går så langt ned i lakken at skaden må slipes vekk og bilen lakkeres, sier Engebretsen. – Vi har lagd en liste over hva man må gjøre for å få erstatning for skaden, fortsetter han.