– Nå er det viktig at alle trafikanter tar et felles ansvar om å se og bli sett, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

I mai i fjor var antallet meldte skader for moped og motorsykkel 652, mens det i september var 590. Forskjellen på begynnelsen og slutten av sesongen henger sammen med at mange er rustne etter vinterpausen, veien er dårlige etter vinteren og bilistene ikke er vant til å ha tohjulingene i trafikken.
 
– Vi er opptatt av at alle skal kunne reise sikkert og effektivt. Tohjulingenes største problem i trafikken er at de kan bli oversett av bilistene. Det er et ansvar bilførerne må ta på fullt alvor og følge godt med. Mopedistene og motorsyklistene har et eget ansvar for å gjøre seg selv mest mulig synlig i trafikkbildet ved riktig plassering i kjørefeltet og avpassing av farten, sier Engebretsen.
 
Det er viktig for alle som skal kjøre tohjuling å børste støvet av kunnskapene sine. Vinterpausen gjør at man trenger litt tid for å komme i gjenge igjen.
 
– Vår anbefaling til mopedistene og motorsyklistene er å ta et oppfriskningskurs før sesongen starter. NAF MC tilbyr dette og det gjør også andre klubber, avslutter Jan Ivar Engebretsen.