Torsdag 17. oktober markeres den årlige refleksdagen over hele landet. Målet for NAF er å få flere til å bruke refleks. Utviklingen de siste årene har vært positiv, men likevel er det alt for få som bruker refleks.

– Alle bilføreres skrekk er å kjøre på en fotgjenger. La oss samarbeide på veien og gjøre oss synlige når vi er ute og går, sier Sagedal.

2,2 millioner bilførere har opplevd å nesten kjøre på en fotgjenger de ikke kunne se i mørket. En bilfører som bruker nærlys, vil vanskelig oppfatte en gående uten refleks på en avstand på om lag 30 meter. Det betyr at bilføreren da har to sekunder på å reagere dersom farten er 50 km/t og 3,5 sekunder i 30 km/t.

– Man husker på at barna skal ha refleks, men glemmer ofte seg selv. Uansett alder er refleks like viktig og bør være like naturlig som å bruke bilbelte. Ofte tror gående at bilisten ser dem, fordi de selv ser bilen, men slik er det dessverre ikke, fortsetter Sagedal.

– Litt uoppmerksomhet eller motlys fra møtende trafikk, gjør at bilføreren ikke ser den gående i det hele tatt, slår hun fast.

Tallene blir ganske annerledes ved bruk av refleks. Da vil bilføreren oppdage den gående på 150 meters avstand ved bruk av nærlys. Dette gir 10 sekunder å reagere på ved 50 km/t og 18 sekunder ved 30 km/t.

– Tallene er klare. Bruk av refleks er forskjell på liv og død, sier Sagedal.

Også syklistene må bruke reflekser. Sykkelen skal ha rød refleks bak, og på pedalene eller pedalarmene skal det være hvit eller gul refleks.

– I mørket er lys på sykkelen avgjørende. Alle sykler skal ha lykt foran som gir gult eller hvitt lys, og bak skal den ha en lykt som gir rødt lys. Refleksvest og refleksbånd nederst på beina gjør at du som syklist er enda mer synlig for andre i trafikken, avslutter Sagedal.