– Dette er langt viktigere enn utbygginger viser vår undersøkelse. Politisk er fokuset å vise hvem som er flinkest på utbygging. Det er tydeligvis mer stas å klippe snorer enn å ta vare på det vi har, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Samferdsel er et av flere temaer som blir viktig for folks partivalg ved stortingsvalget til høsten. I NAFs ferske undersøkelse svarer 74 prosent at samferdsel og kollektiv blir viktig eller svært viktig ved valg av parti. På topp innen samferdsel er altså veivedlikehold i distriktene. Lekkasjene fra Nasjonal transportplan (NTP) går på viktige utbyggingsprosjekter. Nå blir det spennende å se hva som blir satt av til viktige vedlikeholdsprosjekter.

- NAF har i sin høring til NTP krevd en forpliktende 10 årsplan for å få bukt med forfallet på norske veier. Vi vil følge med på om transportplanen svarer til norske trafikanters forventinger, sier Sagedal.

 Alle landsdeler er positive til vedlikehold, men Nord-Norge skiller seg litt ut ved at hele 85 prosent svarer at dette er viktig eller svært viktig. I tillegg er det slik at vedlikehold blir sett på som viktigere jo eldre den spurte er.

 - Når vi vet at det krever mellom 400 og 500 milliarder kroner for at riksveiene skal få god standard, er det ikke rart at folk er opptatt av vedlikehold. Folk merker dårlige veier på kroppen hver eneste dag, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.

Undersøkelsen er en omnibus-undersøkelse utført av Norstat for NAF.