Samtidig er det samme gruppe mennesker som savner tid med familien. En av ti som har hjemmeboende barn oppgir at de gjør det. Kjønnsforskjellene er små. Når det gjelder å nyte egentid på hverdagsreisen er det ingen forskjell mellom menn og kvinner, mens det er flest menn som oppgir at de savner familien på sine daglige reiser.

- Hverdagsreisen tar unødvendig tid for mange. Da går det blant annet utover kvalitetstid med familien, mener Sødal.

I tillegg til barnefamiliefolket ligger ungdom over befolkningsgjennomsnittet på 12 prosent som oppgir at de nyter alenetid på sine hverdagsreiser. I aldersgruppen 15 – 29 år er det 15 prosent som oppgir at de setter pris på egentid vekk fra familien.

Når det gjelder hvilket transportmiddel folk bruker er det også forskjeller. De som er minst opptatt av egentid er de som reiser kollektivt.

- Resultatene fra undersøkelsen tyder på at kollektivtransporten ikke er stedet for de som oppgir at de nyter egentid vekk fra familien. De mest frihetselskende er de som kjører bil eller motorsykkel, og de som sykler og går, avslutter Nils Sødal.

  • Befolkningsundersøkelsen er utført av TNS Gallup for NAF.