Er du tidlig ute med bestilling av gaven, er det viktig å ikke betale giro før 14 dager før gaven skal gis. Ca. 14 dager etter at medlemskapet er betalt vil gavemottaker få tilsendt medlemskort og NAF Veibok til sin adresse.

Med vennlig hilsen

NAF Medlemsservice