Det hender at medlemskortet ikke blir anerkjent hos en partner og at du ikke blir innvilget din rabatt.

Én årsak til dette kan for eksempel være at partneren har mange nye sommervikarer – hver sesong!

Fra tid til annen blir rabatten ikke innvilget: Da er det fint om du reklamerer til oss. Men prøv først å løse problemet på stedet.

Dersom du opplever manglende kjennskap til Show your Card!-rabattene hos en partner ber vi deg om å sørge for følgende:

  • Vær sikker på at du har vist korrekt NAF-medlemskort med Show your Card!-logo på forsiden
  • Be om å få snakke med en overordnet – får du fortsatt ikke rabatten spør hva personen heter og notér navnet
  • Ta vare på kvitteringer, billetter etc. og reklamér til NAF senest 4 uker etter hjemkomst
  • Sørg for å legge ved relevant dokumentasjon som billett, kvittering, ditt medlemsnummer og så videre
  • NAF tar så reklamasjonen opp med partneren

Det er særlig ved fremvisning av medlemskortet hos partnere i utlandet at du kan oppleve at medlemskortet ikke honoreres.

Enkle grep kan hjelpe deg og løse saken på stedet:

  • Vis gyldig medlemskort
  • Snakk med en overordnet, evt. notér navnet
  • Ta var på kvitteringer etc.
  • Reklamér innen 4 uker etter hjemkomst

Reklamasjonen kan du sende på e-post eller i vanlig brev til

NAF
Postboks 6682 Etterstad
0609 Oslo