• Kjøp og salg av bil
  • Valg av dekk
  • Bruk og vedlikehold av bil
  • Reparasjoner
  • Toll og avgiftsspørsmål
  • Erfaringsmessig feil/mangler
  • Tvist med forsikringsselskap/skadeoppgjør

Utvidet bistand

Ved kapasitet vil våre biltekniske konsulenter også kunne påta seg oppdrag som for eksempel teknisk sakkyndig/utarbeidelse av tekniske rapporter og skjønnsoppdrag. Slike oppdrag vil medføre et konsulenthonorar.