Ofte stilte spørsmål

NAF anbefaler alltid å inngå en skriftlig kjøpekontrakt. Kjøper og selger bør også sørge for at man leverer salgsmelding og at bilen blir omregistrert på ny eier før kjøper kjører av gårde med bilen. Salgsmelding og omregistrering kan gjøres digitalt på Statens vegvesen sine nettsider. Selger trenger ikke å overlevere bilen til kjøper før kjøpesummen er mottatt på konto, med mindre man har avtalt noe annet. 
Først og fremst kan det være verdt å merke seg at ikke alle feil nødvendigvis medfører at du har et rettslig krav overfor selger. Særlig ved bruktbilkjøp må du regne med at det kan komme en del kostnader til vedlikehold og oppgradering, uten at dette er noe du kan holde selger ansvarlig for. Du kan lese mer om hva som skal til her. 

Er du misfornøyd med bilen og ønsker å klage på bilkjøpet, bør du reklamere skriftlig til selger. Dette er fordi selger skal få muligheten til å ta stilling til kravet. Du finner brevmaler til reklamasjon her. 

Det er den som retter et krav, som også har bevisbyrden for kravet. Det kan derfor være lurt å få bilen undersøkt av NAF, eller et annet verksted, for å dokumentere hva som er galt med bilen

Hvis man har kjøpt bilen fra en forhandler, har man i utgangspunktet en absolutt reklamasjonsfrist på 5 år. Det forutsetter at bilen er kjøpt til privat bruk. Det betyr at en forbruker kan reklamere på mangler i 5 år fra og med dato bilen ble overtatt etter kjøp.  

Dersom bilen er kjøpt fra en privatperson, er den absolutte reklamasjonsfristen på 2 år. Vær obs på at ved kjøp og salg mellom privatpersoner er mulig å avtale seg bort fra reklamasjonsretten ved at dette uttrykkelig skrives i kjøpekontrakten. 

I tillegg til at kjøper må reklamere innenfor den absolutte reklamasjonsfristen, må kjøper også reklamere “innen rimelig tid” etter at de oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Ved forbrukerkjøp kan denne relative reklamasjonsfristen aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunktet forbrukeren oppdaget mangelen. For sikkerhets skyld bør man alltid reklamere til selger med en gang man oppdager noe galt med bilen. 

Garanti er avtalebasert, og gjelder i tillegg til den lovbestemte reklamasjonsretten. Hva som dekkes av garantien, og på hvilke vilkår, avhenger av hva som står i garantiavtalen din. Bruktbilgarantier har som regel en del unntak. Det er derfor lurt å lese igjennom garantivilkårene for å undersøke hva garantien faktisk dekker. Du kan lese mer om bruktbilgaranti her.
Har du klaget og ikke fått tilfredsstillende svar, kan NAF Advokat se nærmere på om det er grunnlag for kravet ditt og gi deg råd videre om saken din. 

Kjøper må i alle tilfeller dokumentere kravet sitt. Det betyr at kjøper må fremlegge dokumentasjon på feilen det klages på, gjerne med verkstedrapport, bilder eller liknende. Hvis du ikke har mottatt dokumentasjon, kan du avvise kravet inntil kjøper fremlegger nødvendig dokumentasjon.  

Hvis du mottar dokumentasjon, kan NAF Advokat se nærmere på om det er grunnlag for kjøper sitt krav. 

Etter reklamasjonsreglene vil kjøper kunne holde selger ansvarlig for "mangler" på bilen. Ikke alle feil utgjør en mangel. Utgangspunktet er at bilen skal være som avtalt. Kjøpsrettslige mangler vil typisk foreligge om bilen er i vesentlig dårligere stand enn forventet, eller om selger har gitt uriktige eller misvisende opplysninger om bilen. Jo eldre bilen er og jo lenger den har gått, desto mindre kan forventes av bilens tilstand. 

Se også punkt: Jeg er misfornøyd med bilen jeg har kjøpt, hva gjør jeg?” 

Du kan lese mer om hva som kan utgjøre en mangel her. 

Som utgangspunkt er det en høy terskel for å heve et bilkjøp. Selger har dessuten en sterk utbedringsrett. Det betyr at kjøper som hovedregel ikke kan kreve heving hvis selger heller vil forsøke å reparere manglene uten kostand for kjøper. Er bilen reparert, kan kjøpet heves. 

Du har som hovedregel ingen angrerett ved bilkjøp. Det kan tenkes unntak ved kjøp av bil på for eksempel messe. Har du angrerett, vil forhandleren i utgangspunktet ikke kunne kreve erstatning for økonomisk tap. 

Har du bestilt bil fra forhandler, kan du normalt avbestille før levering. Selger kan da ofte kreve et avbestillingsgebyr for dette. NAF anbefaler å lese avtalen om dette. Ved forbrukerkjøp kan erstatningsbeløpet aldri være høyere enn det reelle tapet. 

Levering skal skje som avtalt. Ved forbrukerkjøp skal levering skje innen 30 dager om leveringstid ikke er avtalt.  

Ved forsinkelse, kan du kreve levering innen en rimelig tilleggsfrist. Hvis selger ikke kan levere innen denne tilleggsfristen, kan du heve avtalen. Tilleggsfrist må gis skriftlig. Hva som utgjør en rimelig tilleggsfrist, vil variere. 

Du kan også kreve erstatning for økonomisk tap som følge av forsinkelsen. Etter loven har du ikke krav på lånebil ved forsinkelse, men du kan undersøke med forhandler om de likevel har en lånebil til disposisjon. 

Fant du ikke svar på det du lurte på over? 

Da kan du ta kontakt med oss. Vi trenger da litt informasjon om deg og den aktuelle hendelsen, og ber om at du fyller inn i skjemaet nedenfor. Du vil deretter bli kontaktet av en av våre advokater så snart vi får anledning.

Vi gjør oppmerksom på at når du kontakter juridisk og bilteknisk rådgivning gjennom dette kontaktskjemaet, er opplysningene du sender synlig for andre i NAF. Vi ber derfor om at du ikke skriver sensitive opplysninger i kontaktskjemaet.

Du kan også ringe oss på 08 505