Vi hjelper deg etter ulykken

Personskadesaker kan være langvarige og kompliserte, og vår erfaring er at mange har spørsmål både til saksgang og erstatningsoppgjør. Som medlem kan du ta kontakt med oss dersom du sliter med oppgjør og skader etter ulykken. Vi har lang erfaring med å bistå i personskadesaker etter trafikkuhell.

Meld fra så fort som mulig

Har du plager etter et uhell eller en ulykke, anbefaler vi å melde fra så fort som mulig til:

  • Forsikringsselskapet ditt. Send for sikkerhetsskyld en melding til andre selskaper hvor du har aktuelle forsikringsdekninger også, slik som ulykkesforsikringer.
  • Fastlegen din. Hvis du ikke allerede har vært til undersøkelse ved sykehus eller legevakt, er det viktig å dokumentere situasjonen din. Det kan nemlig ofte være uenighet om det er en sammenheng mellom ulykken og andre medisinske plager.
  • NAF Advokat. Ta kontakt med våre juridiske rådgivere på telefon 08505 eller send oss en henvendelse.

Hva koster det å få hjelp?

Som NAF-medlem vurderer vi saken din gratis, og gir deg råd om hva du kan gjøre videre. Har du behov for videre bistand, vil advokatutgiftene i disse sakene normalt dekkes av forsikringsselskapene gjennom ansvarsforsikringen biler er pålagt å ha.

Dersom man ikke kommer til enighet med forsikringsselskapet og det blir en tvist, vil advokatbistand kunne dekkes under rettshjelpsdekningen i dine forsikringer.

NAF kjenner saksgangen

Våre advokater kjenner systemene, saksgangen, rutiner og hva som erfaringsmessig er beste og raskeste måte å komme til en endelig og akseptabel løsning. Med hjelp fra erfarne jurister kan du overlate en del av det vanskelige til oss, og få brukt mer tid på å ta vare på deg selv.

Les mer om saksgangen i en personskadesak her

Husk all dokumentasjon!

Når det gjelder erstatningsoppgjøret, dekkes noen tap og utgifter fortløpende, slik som egenandeler i forbindelse med medisinsk behandling og medisiner. Dette vil også kunne gjelde tapt arbeidsfortjeneste. Utleggene må være rimelige og nødvendige, og det er viktig å kunne dokumentere alle kravene med for eksempel ved kvitteringer. 

I tillegg erstatning for lidt tap, fastsettes det en slutterstatning for fremtidige tap når skaden har stabilisert seg og det viser seg at den blir varig. Det er i all hovedsak de rene økonomiske tap som dekkes.

Les mer om erstatning i forbindelse med personskade her

Eksempler på saker som vi har hjulpet våre medlemmer med:

En mann på 50 år ble erklært medisinsk ufør, og møtte attpåtil på et forsikringsselskap som satte et advokatfirma på saken. Med NAF Advokat i ryggen, unngikk medlemmet en lang og vond rettsak, og fikk attpåtil mye mer utbetalt enn han trodde han hadde krav på. – Jeg hadde aldri fått i nærheten av det uten NAF i ryggen, forteller Fredrikstad-mannen.
Les hele saken her
 
En mann blir skadet som passasjer i en utforkjørsel på Østlandet. Han får bruddskader i hofte og bekken. Mannen som arbeider som baker blir satt ut av arbeidslivet det siste året før oppnådd pensjonsalder. Han får dekket det løpende lønnstapet frem til pensjonsalder, og blir også tilkjent menerstatning, en førerulykkesforsikring og erstatning for tapt evne til å utføre arbeid i hjemmet. Samlet utbetaling blir da ca 350.000 kroner.
Mann, 66 år, Oslo
 

En kvinne kolliderte med en motgående bil, som kom over i hennes kjørebane. Sammenstøtet medførte bl.a. nakkeplager, og senere MR påviste prolaps i nakken. Etter noen forhandlingsrunder ble den endelige erstatningen samlet 600.000 kroner, samt et forbehold om å kunne komme tilbake til saken hvis skaden skulle medføre at hun falt ut av arbeidslivet.
Kvinne, 51 år, Tvedestrand