Utgangspunktet for erstatningsutmålingen er at den eller de etterlatte har krav på erstatning av sitt fulle forsørgertap. Formålet med erstatningen er at de etterlatte skal kunne opprettholde tilvant levestandard så langt som mulig, og få erstattet det som var resultatet av avdødes innsats. Dette vil si den del av avdødes inntekter som ble brukt til forsørgelse. Her vil man i beregningene se hen til hva avdøde hadde og ville ha hatt av inntekter og trekke fra hva denne ville ha brukt til personlig forbruk. De etterlatte vil også kunne ha krav på å få erstattet verdien av avdødes arbeid og omsorg i hjemmet.

I tillegg vil etterlatte ha krav på å få dekket utgifter som skyldes dødsfallet, som f.eks. begravelseskostnader og utgifter til juridisk bistand.