Betingelser for NAF MC-lån  Nominell rente  Effektiv rente  
Mer enn 35 % egenkapital  4,40 % 5,96 %
20 - 35 %  egenkapital  5,40 % 7,01 %
0 - 20 % egenkapital    5,90 % 7,54 %

Priseksempel NAF MC
Lånebeløp kr 150.000, innenfor 65 % finansiering og 5 års løpetid. Nominell rente 4,40 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 5,96 % p.a., etableringsgebyr kr 2.000 og termingebyr kr 60. Samlet kredittbeløp- og kostnader kr 173.327 inkl. tinglysningsgebyr kr 1 051.Prisen gjelder for NAF-medlemmer på nye lån per 22.05.2019 og kan bli endret. NAF Billån leveres av Nordea.