Betingelser for NAF MC-lån  Nominell rente  Effektiv rente  
Mer enn 35 % egenkapital  4,65 % 6,23 %
20 - 35 %  egenkapital  5,65 % 7,29 %
0 - 20 % egenkapital    6,15 % 7,82 %

Priseksempel NAF MC med 35 % egenkapital
Effektiv rente 6,23 % kr 150.000 o/5 år. Termingebyr kr 60. Etableringsgebyr kr 2000. Totalt kr 174.251.

Prisen gjelder for NAF-medlemmer på nye lån per 16.12.2019 og kan bli endret. NAF Billån leveres av Nordea.