Hva er dekket?

Reiseforsikringen har omfattende dekninger som passer de aller fleste. Du kan kjøpe bare for deg selv eller hele familien. Alle enkeltreiser som varer i inntil 10 uker er dekket – skal du være borte lengre enn dette kan du utvide forsikringen. 

Reisegods

Skade på - eller tyveri av - reisegods, tyveri fra låst skap på jobb eller skole, pluss tyveri/ran av penger- ubegrenset sum.

Avbestilling

Avbestilling av reisen, inkludert forhåndsbetalte billetter til arrangementer og utflukter.

Heltids ulykkesforsikring

Skader som fører til varig medisinsk invaliditet, samt dødsfall som resultat av ulykkesskade- maks utbetaling per person. 

Forsinkelse og evakuering

Blant annet forsinket bagasje, innhenting av reiserute og evakuering- maks utbetaling per person.

Utgifter ved sykdom og skade

Utgifter for sykehus/lege for et ubegrenset beløp, hjemtransport, tilkallelse og mer.

Ansvar og rettshjelp

Ansvar og rettshjelp utenfor Norden.

Dette er forenklet og forkortet informasjon. For alle detaljer og pris klikk her.  

Sjekk pris og kjøp reiseforsikring