Ansvar

Dekker ubegrenset beløp for personskade og inntil kr 10 000 000 ved skade på andres eiendeler.
Egenandel: Ingen

I tillegg dekkes rettshjelp, hvis du blir du part i en tvist, med inntil kr 100 000.
Egenandel: Kr 4 000 + 20 % av omkostningene

Kasko

Dekker skade på snøscooteren din ved:

  • Brann/lynnedslag/eksplosjon
  • Tyveri eller forsøk på tyveri
  • Sammenstøt
  • Annen ytre påvirkning
  • Utforkjøring
  • Velting

Egenandel: Kr 4 000 (kan økes for kaskoskade)

I tillegg dekkes løsøre med inntil kr 5 000 og lovlig fastmontert utstyr med inntil kr 10 000. Forsikringssummen for fastmontert utstyr kan økes mot et pristillegg.

Ulykke

Dekker fører/passasjerer med inntil kr 200 000 ved medisinsk invaliditet, og inntil kr 100  000 ved død. 
Egenandel: Ingen

Brann

Dekker skade på snøscooteren din ved brann, lynnedslag og eksplosjon.
Egenandel: Kr 4 000

Tyveri

Dekker skade på snøscooteren din ved tyveri eller forsøk på tyveri.
Egenandel: Kr 4 000

Interessert i et tilbud? Klikk her