Du kan forsikre alle typer tilhengere, som for eksempel varetilhengere, båttilhengere og hestetilhengere.

Alle tilhengere dekkes av bilens ansvarsforsikring, men for å være godt forberedt anbefaler vi at du:

  • Kjøper en tilhengerforsikring, som også dekker skader på tilhengeren
  • Vurderer å forsikre det du skal transportere

Kasko

Du får veihjelp når du trenger det. I tillegg dekker Kasko skade på tilhengeren ved:

  • Brann
  • Tyveri eller tyveriforsøk
  • Hærverk
  • Sammenstøt
  • Utforkjøring
  • Velting

Egenandel ved skade er kr 4 000.
I tillegg får du veihjelp når du trenger det.

Brann

Dekker skade på tilhengeren som følge av brann, lynnedslag eller eksplosjon.
Egenandel er kr 4 000.


Tyveri

Dekker tyveri og forsøk på tyveri av tilhengeren.
Egenandel er kr 4 000.

Interessert i et tilbud? Klikk her