Bygg din egen veteranbilforsikring med den lovpålagte ansvarsforsikringen i bunnen. Slik får du en forsikring som passer dine behov.

Du kan kjøpe veteranbilforsikring når:

 • Bilen er 30 år eller eldre
 • Er original og i god stand
 • Årlig kjørelengde ikke er over 3 000 kilometer

Bygg din veteranbilforsikring

Ansvar dekker ubegrenset beløp for personskade og inntil kr 10 000 000 ved skade på andres eiendeler, helt uten egenandel.

Ansvar dekker også rettshjelp med inntil kr 100 000 hvis du blir part i en tvist.
Egenandel: Kr 4 000 + 20 % av omkostningene.

I tillegg kan du velge:

Ulykke – dekker fører/passasjerer med inntil kr 100 000 ved død, og inntil kr 200 000 ved medisinsk invaliditet.
Egenandel: Ingen

Kasko – dekker løsøre med kr 5 000, veihjelp og glasskader. I tillegg dekkes skade på veteranbilen din ved:

 • Brann/lynnedslag/eksplosjon
 • Tyveri eller forsøk på tyveri
 • Sammenstøt
 • Annen ytre påvirkning
 • Utforkjøring
 • Velting

Egenandel ved skade: Kr 4 000
Egenandel ved veihjelp: Kr 500
Egenandel ved glasskade: Kr 0 ved reparasjon, kr 2 000 ved utskiftning

Brann – dekker skade på veteranbilen som følge av brann, lynnedslag eller eksplosjon.
Egenandel: Kr 4 000

Tyveri – dekker tyveri og forsøk på tyveri av bilen.
Egenandel: Kr 4 000

Glasskade – dekker skader på bilens glassruter.
Egenandel: Kr 0 ved reparasjon, kr 2 000 ved utskiftning

Veihjelp – som hjelper deg når veteranbilen blir utsatt for skade/tyveri eller har tekniske problemer. Du får også veihjelp hvis fører/passasjer rammes av sykdom, ulykke eller død. 

Veihjelp kan gi deg:

 • Berging og tauing
 • Hjemtransport
 • Transport av reservedeler
 • Leiebil utenfor Norden

 

Interessert i et tilbud? Klikk her