Veihjelp uansett årsak

NAF-medlemskapet er personlig som betyr at det er du som får hjelp, uansett om du kjører egen eller andres bil. Du får til og med hjelp om du er passasjer eller kjører leiebil. Du får hjelp uansett årsak og selvsagt også på hjemmeadressen din. NAF Veihjelp gjelder ved privat bruk. Hvis husstanden kun har ett kjøretøy gjelder veihjelpen også for ektefelle/samboer. Kjør trygt med NAF-teamet i ryggen! 

Transport til nærmeste verksted

Dersom bobilen eller bilen ikke kan repareres på stedet, frakter NAF bilen til nærmeste verksted som er kompetent til å utføre nødvendige reparasjoner.

Hjelp til campingvogn

Vi hjelper også dersom campingvognen punkterer eller på annen måte får driftsstans. Dersom bilen får motorstopp og man har campingvogn tilkoblet, hjelper vi bil og campingvogn til verksted om hensiktsmessig. Har du f.eks etterlatt campingvognen på campingplass og bilen får driftsstans, hjelper vi med både vogn og bil om hensiktsmessig.

Hjelp til å komme deg videre

Dersom kjøretøyet må på verksted eller etterlates på grunn av sykdom, får du og alle dine passasjerer hjelp til å komme hjem eller til bestemmelsesstedet. Skjer uhellet sent på dagen dekkes normalt overnatting på hotell til neste dagslik at verkstedet får diagnostisert skaden. Merk at dersom det gis leiebil, er det bil i vanlig personbilstørrelse og pga. stor etterspørsel etter leiebiler om sommeren er det begrenset valgfrihet på biler.

Egenandel

For kjøretøy med tillatt totalvekt under 5 tonn har medlemmer 4 veihjelp uten egenandel. Fra og med 5. veihjelp tilkommer egenandel kr 500.
For bobil med tillatt totalvekt 5 – 7,5 tonn tilkommer en egenandel på kr 500,- fra første assistanse.
Merk at for store bobiler kan det være lenger ventetid på bergingsbil da det ofte kreves store maskiner for å hjelpe disse.

Nøkkelforsikring for kjøretøy under 5 tonn

Som NAF-medlem med veihjelp er bilnøklene dine automatisk forsikret mot tyveri, skade eller om du mister dem. Dette gjelder kjøretøy med tillatt totalvekt under 5 tonn og som medlemmer disponerer i skadeøyeblikket. For å søke om refusjon må dette skjema fylles ut.

Vilkår for NAF Veihjelp