Reise- og avbestillingsforsikring er gratis og inkludert dersom du betaler mer enn 50 % av reisen med NAF Xtra. Forsikringen gjelder kortholder og inntil 3 medreisende.

Merk følgende begrensninger i forsikringer

  • Avbestillingsforsikring gjelder avbestillingsutgifter som skyldes akutt sykdom eller ulykkesskade
  • Avbestillingsforsikringen gjelder ikke for personer som er fylt 75 år
  • Reisesyke og hjemtransport gjelder ikke for personer som er fylt 75 år
  • Ulykkesforsikringen gir redusert erstatning for personer over 75 år. Opphører ved fylte 80 år

Vilkår og Forsikringsbevis

Eika- Generelle vilkår

Eika- Forsikringsbevis reiseforsikring

Eika- Forsikringsvilkår reiseforsikring

For å melde en skade ringer du

Fra Norge, Telefon: 915 03 850 (Eika Forsikring)
Fra utlandet, Telefon +45 70 10 50 50 (SOS International)

Kundeservice

Spørsmål?
Send en e-post til nafxtra@eika.no eller ring Eika Kundesenter på tlf. (+47) 915 09 718

Har du mistet kortet?
Sperr kortet og bestill nytt kort direkte i NAF Xtra-appen eller ved å logge inn på Min Side på nafxtra.no. Eventuelt kan du ringe Eika Kundesenter.

Åpningstider Eika Kundesenter
Klokken 07:00-21:00 på hverdager og 09:00-21.00 i helgene.

Har du ikke BankID?
Aktivér BankID i den vanlige nettbanken din.
Les mer om BankID på bankid.no
.