Ved eventuelle reklamasjoner på produkter kjøpt gjennom smartesaker, så kan henvendelser om dette rettes til pol@naf.no.