Forskrift om førerkort i Norge sier at synsstyrken må være minst 0,5 når begge øyne undersøkes samtidig. Dersom optisk korreksjon er nødvendig for å oppnå denne synsstyrken, plikter føreren å bruke slik korreksjon under kjøring. Det vil si at kravet for å ha lov til å kjøre vanlig bil i Norge, er at du skal kunne lese et bilskilt på minimum 20 meters avstand.

Holder du NAFs tresekundersregel i 40 km/t og kan lese skiltet på bilen foran, har du godt nok syn. Klarer du ikke å lese bilskiltet før du er ca. 30 meter unna, anbefaler vi å bruke kjørebriller.

Husk også på at du som bilist har ansvar for at du til enhver tid tilfredsstiller minstekravet selv om førerkortet ditt ikke krever bruk av briller eller linser. Vi anbefaler voksne å sjekke synet jevnlig. Har du passert 40, bør du sjekke synet minst annethvert år.