For å sikre at vi utvikler tjenester som passer deg og din hverdag, ønsker vi å involvere deg i prosessen. Derfor inviterer vi utvalgte personer til å prøve tjenestene våre før de er helt ferdige, og før de er tilgjengelige for alle. 

Om pilottjenesten Alltid klar

Hvorfor delta?

En bil som får den pleien den trenger er en sikrere bil, en mer pålitelig bil, og en bil som holder seg bedre i verdi. Som pilotdeltaker får du en sesongplan over hva som er lurt å gjøre med bilen din for å holde den i god stand. NAF varsler deg direkte på mobilen din med tips, råd og løsninger som gjør det lettere å ta bedre vare på bilen din. Som pilotdeltaker vil du også få flere gode og unike tilbud fra NAF og våre samarbeidspartnere.

Hva er Alltid klar?

NAF Alltid klar en tjeneste vi utvikler under paraplyen trygt, enkelt og økonomisk bilhold. Målet med tjenesten er å gi deg en egen bil-coach som hjelper deg med kunnskap, verktøy og helhetlige løsninger - for et bilhold uten stress og dårlig samvittighet. I piloten får du varsler på sms om hva som er viktig å tenke på i bilholdet ditt. Sms-ene inneholder lenker til aktivitetssider hvor du kan lese tips og bestille produkter.

Hvorfor gjør NAF dette?

NAF har gjort markedsundersøkelser som viser at mange opplever at de ikke har tid, kunnskap eller lyst til å sette seg inn i alt de må huske på for å ha en bil i topp stand. Som bilekspert ønsker NAF å utvikle en løsning for å gjøre hverdagen lettere for disse bilistene.

Hva betyr pilottjeneste, pilotdeltaker og beta?

Pilottjeneste betyr at tjenesten ikke er 100% ferdig utviklet. For å sikre at vi utvikler en tjeneste som passer din hverdag og behov, involverer vi deg i utviklingen av tjenesten. Dette gjør vi ved at du får å prøve ut en versjon av tjenesten og gi tilbakemelding til NAF om din opplevelse av tjenesten; hva du liker og ikke liker.
Pilotdeltaker er brukeren som får være med å teste ut pilottjenesten.
Beta er en prøveversjon av et produkt eller tjeneste.

Hva varsles gjennom tjenesten?

Vi varsler om hva du må huske på for at bilen din skal være i best mulig stand og at du unngår problemer med bilen. Eksempler kan være sjekk av frostvæske før vinteren, sjekk av batteri, polering for å bevare lakken, riktig oppbevaring av dekk og andre tips og triks.

Hvordan kan dere vite hva bilen min trenger?

Varslingene er basert  vår generelle kunnskap og erfaring rundt bilhold. I tillegg er de basert på sesong, værforhold og eventuell EU-kontroll (vet dette ut fra bilnummer).

Hvor ofte får jeg varslinger?

Du får varslinger ca. en til to ganger per uke. Ved ekstreme værforhold kan du få flere varsler på en uke.

Koster det noe å være med?

Nei, det er gratis å være med i piloten og du forplikter deg ikke til å kjøpe noen ting. Det er også gratis å motta meldingene fra NAF.

Hvor lenge varer piloten?

Det er planlagt at piloten skal vare ut februar 2014.

Hva kreves det av meg om jeg deltar?

Som pilotdeltaker krever vi ingenting av deg. Vi håper at du velger å åpne linkene i meldingene som sendes deg og gir oss tilbakemelding på om du følger rådene og tipsene vi gir deg. Underveis i pilotperioden vil vi sende deg spørsmål om din opplevelse av tjenesten og vi håper at du tar deg tid til å svare på disse spørsmålene. Jo mer tilbakemelding vi får fra deg, jo bedre tjeneste kan vi lage i etterkant.

Kan jeg melde meg av? Hvordan gjør jeg i så fall det?

Du kan melde deg av når som helst i løpet av pilotperioden. Inkludert i hver varsel er det en link til avmelding av tjenesten. Du kan og når som helst sende mail til alltidklar@naf.no (vær oppmerksom at ved avmelding gjennom mail vil det kunne gå 1 – 2 dager før du er fjernet fra deltakerlisten)

Hva skjer etterpå?

Når piloten er ferdig vil vi at dere evaluerer tjenesten via et spørreskjema. Dere vil få informasjon når en eventuell tjeneste er ferdig utviklet og står da fritt til å velge å bruke denne eller ikke.

Får jeg noe for å være med?

Pilotbrukerne vil få gode tilbud på produkter og tjenester til bilen. I tillegg vil brukere som aktivt gir tilbakemeldinger ved å svare på spørsmål som sendes ut være med i trekningen av gavekort fra NAF og våre samarbeidspartnere.

Får alle som melder seg på være med?

I pilottjenesten har vi dessverre kun mulighet til å ta med et begrenset antall brukere. Vi gir uansett tilbakemelding til alle som melder seg på om de er valgt ut til å være pilotdeltaker. Får du ikke vært med i denne perioden, vil vi gi deg beskjed ved neste mulighet.

Må jeg kjøpe noe?

Nei, du trenger ikke kjøpe noe. Tjenesten skal først og fremst bestå av tips og gode råd. Der hvor det er relevant vil NAF anbefale produkter, både våre egne og andres produkter. Du velger helt selv om du ønsker å benytte deg av disse.

Jeg har ikke smart-telefon

I denne piloten må du ha en smart-telefon for at varslingene skal virke.

Jeg har el-bil

Egne varsler for el-biler er ikke med i piloten, så de som har el-bil kan dessverre ikke være med i denne omgangen. Vi regner med at en ferdig løsning også skal inkludere el-biler.

Jeg bor ikke i Oslo-området, hvorfor får jeg ikke være med?

Dette er en pilot som er avgrenset til et lite geografisk område for at den skal kunne gjennomføres. En ferdig utviklet tjeneste vil selvsagt gjelde for hele landet. For eksempel vil spesialtilbudene fra NAF-senterne kun gjelde Haslevangen, Mastemyr og Lillestrøm. Dette pga. av at det kreves tilpasning fra senterne.

Kan jeg registrere flere biler?

Du kan registrere flere biler men i piloten vil du ikke få flere varsler pga. det.

Kan jeg registrere to telefonnummer på samme bil?

Nei, det er dessverre ikke teknisk mulig i denne piloten.

Hvem får tilgang til informasjon om meg?

NAF og 3.part på teknisk løsning vil ha tilgang på informasjon om deg. Dette vil kun brukes til å lære om bruken av tjenesten. Se vilkår og betingelser for deltakelse (link) for mer informasjon om dette.

Kontakt oss på: alltidklar@naf.no