Piloten vil starte opp i slutten av november og ved oppstart vil du få informasjon dersom du er valgt ut til å være med. Henvendelser fra oss vil fra da av bli sendt primært via sms.

Dersom du har spørsmål vedrørende påmeldingen, sjekk ut om du finner svaret her Q&A eller kontakt oss på alltidklar@naf.no