Betingelser og vilkår for deltakelse

Som pilotdeltaker vil du ila pilotperioden motta henvendelser fra NAF i form av sms-er, e-post og telefon.

NAF vil kunne lagre data som brukerinformasjon (Navn, mobilnummer, e-postadresse, adresse, registreringsnummer på bil, alder) og ditt bruksmønster i pilotperioden. NAF vil ikke benytte innsamlede data til annen bruk og i andre sammenhenger enn aktiviteter og analyse i forbindelse med selve pilottjeneste og NAFs tjenesteutvikling.

I løpet av pilotperioden vil NAF kunne tilby deg egne og tredjeparts produkter og tjenester NAF vil kunne sende deg informasjon i etterkant av pilotperioden.

NAF kan velge å avslutte pilottjenesten tidligere enn indikert uten videre forpliktelser, alle deltakere vil da bli varslet.

Som pilotdeltaker kan du når som helst velge å melde deg av pilottjenesten.

NAF står ikke ansvarlig for leveranser fra tredjeparter som promoteres i tjenesten.
Tipsene og rådene som genereres i denne versjonen av tjenesten er basert på statistikk og NAFs generelle kunnskap om bilhold. Er du usikker på om et råd eller tips gjelder din bil, bør du sjekke instruksjonsboka eller kontakte NAF på alltidklar@naf.no

Ved å godta disse vilkårene bekrefter du også at du er over 18 år.