NAF tester bilfritt!

Mange har fortsatt bilen som førstevalg til jobben. I Eksperiment Bilfri tester NAF hvordan hverdagen endrer seg når de lar bilen stå. Hvordan fungerer hverdagen uten bil, og hva må til for at det det skal bli et reelt alternativ å sykle, samkjøre eller ta kollektivt.

Bilen må stå i en uke

Ni deltakere i hver av byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger bytter ut bilen med sykkel, elsykkel, kollektivt eller samkjøring i en uke. Deltakerne må løse pendleroppgaven selv - som å finne ut hvor de kan sykle eller hvor bussen går fra. De deler sorger, gleder og utfordringer i sosiale medier, og vi følger dem for å dokumentere den nye reisehverdagen.

Vi ønsker å undersøke hvordan alternativene til bil fungerer. Etter kampanjeuken spør vi deltakerne om deres erfaringer med en bilfri uke, og vi vil gjerne høre om både positive og negative opplevelser.

Vi vil bruke erfaringene fra Eksperiment Bilfri til å jobbe for gode og realistiske reisealternativ i storbyene.

For mer informasjon, ta kontakt med Janne Pedersen på janne.pedersen@naf.no 
Her kan du følge deltakerne.