Høringssvar

NAF mener primært at bompengefinansiering bør avvikles. NAF har likevel tatt til orde for at eksisterende og vedtatte bompengefinansierte prosjekter bør saml...

Norges Automobil-Forbund (NAF) er en interesseorganisasjon med over 500.000 medlemmer. Det er et overordnet mål for NAF å være pådriver for utvikling av et...