Hopp til hovedinnhold

Høringssvar

Det vises til utsendt høringsbrev med tilhørende notat vedrørende forslag til endring av regelverket for motorsport.

Håndbok N100 stiller krav til utforming av veger og gater og en revisjon av denne er foreslått.

I samarbeid med NAFs lokalavdeling i Haugesund og omegn ble det sendt inn høringssvar til denne konseptvalgutredningen.