Høringssvar

Norges Automobil-Forbund (NAF) er en interesseorganisasjon med over 500.000 medlemmer. Det er et overordnet mål for NAF å være pådriver for utvikling av et...