Endringer i forskriften for engangs- og omregistreringsavgiften

Høringssuttalelsen er av teoretisk karakter. NAF støtter derfor høringsforslaget og har skrevet et kort høringssvar til denne.