Les flere av NAFs høringssvar

Samferdselsdepartementet sendte i 2014 ut forslag om bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner ut på høring. Forslaget avgrenser seg til å berøre motorvogner over 3500 tonn og som samtidig er registrert på foretak, stat, fylkeskommune, kommune eller på annen måte benyttes i næringsvirksomhet. Forslaget vil derfor i svært liten grad berøre NAFs medlemmer. Vår uttalelse kan leses her