Les flere av NAFs høringssvar

Vegdirektoratet sendte i 2014 ut forslag til flere endringer i førerkortforskriften på høring. NAF har flere bemerkninger til forslagene, men i det store kan det konstateres at de nå synes å samsvare med førerkortdirektivet og ekvivalensvedtaket og fremstår som gode tiltak for bla å hindre «førekortturisme». NAFs øvrige bemerkninger kan leses i vårt fullstendige høringssvar.