Les flere av NAFs høringssvar

Det ble i juni 2017 sendt ut et forslag om krav om at opplæringsinstitusjon som angitt i trafikkopplæringsforskriften § 4-1 må ha disposisjonsrett over førerprøvevogn klasse B og lærevogn klasse B til høring.

NAF svarte på denne høringen i september 2017. NAF mener at tiltak som bidrar til at forbruker kan ha større trygghet for at tjenester de betaler for håndteres av profesjonelle aktører er viktig, og hadde noen kommentarer til det utsendte forslaget. Hele høringssvaret vårt kan leses her.