Les flere av NAFs høringssvar

Denne høringen med forslag til endring i lov av 21. juni 1963 om veger ble i 2016 sendt i av Samferdselsdepartementet. Den inneholder et nytt kapittel om statlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig veg 

NAFs vurdering er at med disse endringene imøtekommes NAFs tidligere innspill om at Vegtilsynet skal være et uavhengig tilsyn med tilhørende sanksjonsmyndighet. NAF har flere kommentarer til det utsendte høringsforslaget. Hele svaret kan leses her