Les flere av NAFs høringssvar

Samferdselsdepartementet sendte ut brev med høring i mai 2016 som omhandlet forslag til ny §43b i vegtrafikkloven – rett til å behandle personopplysninger. Forslag til ny pararaf 43b var også ute på høring i 2014. NAF leverte også da en høringsuttalelse som kan leses her. NAF finner ikke å kunne gi sin støtte til det aktuelle forslaget i 2016. En detaljert begrunnelse ligger høringssvaret og kan leses her