Les flere av NAFs høringssvar

Det ble i 2015 sendt ut høring med angående vintervedlikehold og åpning av fjellovergangene mellom Øst- og Vestlandet. Denne har frist i mai, og har grunnlag i en rapport produsert av Statens Vegvesen. NAF finner det vanskelig å stille seg bak noen av de skisserte løsningene i rapporten. Grunnlaget for denne uttalelsen og NAF sine øvrige bemerkninger kan leses i vårt høringssvar.